Monthly Archives: Tháng Tám 2023

Vắc-Xin Phế Cầu Khuẩn: Các Loại, Lịch Trình Và Tác Dụng Phụ

Bệnh phế cầu khuẩn, một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm, đã gây ra không ít lo lắng trong cộng đồng y tế toàn cầu. Để đối phó với tình trạng này, vắc-xin phế cầu khuẩn đã nổi lên như một vũ khí mạnh mẽ, giúp ngăn chặn sự lây lan của vi […]