Button Play
Button Play
NP-VN-PDX-BNNR-200001, NCB 05/06/20Chương trình được thực hiện dưới sự phối hợp của VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh và Hội Y học dự phòng Việt Nam
Slide BannerSlide Banner
Ác Nhân Phế Cầu Khuẩn

"Ác nhân" Phế cầu khuẩn

  • Là một loại phế cầu khuẩn ẩn náu trong vùng hầu họng
  • Lây truyền qua giọt bắn từ những người mang mầm bệnh

Các bệnh
được gây ra từ phế cầu khuẩn

Phế cầu khuẩn là "hung thủ" gây ra
những bệnh cực kì phổ biến
và nguy hiểm cho trẻ dưới 5 tuổi

Icon Hand

Chuyện mẹ con mình và phế cầu khuẩn

Phế cầu khuẩn ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con mình như thế nào?
Mẹ và bé cùng xem nhé!

Câu chuyện 1
Câu chuyện 2
Câu chuyện 3
Câu chuyện 4
Câu chuyện 5
Câu chuyện 6
Câu chuyện 7
Câu chuyện 8

Hệ thống trung tâm chủng ngừa

Tìm hệ thống trung tâm chủng ngừa gần mẹ và các thành phố khác

Trung tâm lân cận